Kutu Adam

Kutu Adam

Unutulmaz `Kumların Kadını`nın yazarı Abe Kobo, günümüz Japon yazarlarının en başta gelenlerindendir.
Modern çağın korkunç bir teşbihsel ifadesi olan Kutu-Adam, bize biraz Beckett`in oyunlarındaki tarzı çağrıştırıyor.
Kafasını ve vücudunun üst tarafını kartondan bir kutu içine gömen bu adam, insanoğlunun hor görmesiyle bir fıçıya sığınmış alaycı bir Diyojen değildir.
Bir karşıt kahramandır, kötülüğü güçsüzlük olan efsanevi bir varlıktır.
Bir bakıcıdır aynı zamanda, çünkü dış dünya ile kurabildiği tek ilişki bakışı sayesinde olmaktadır.


Bu belirsiz, anonim kişilik toplumsal baskıdan korunmak için kendi ile başkaları arasına bir ekran yerleştirmiştir; kutu ise, onun için hem güven verici hem de koruyucudur.
Acı çekmesine ve yapayalnız olmasına rağmen mizaha ve hatta aşka da yetkindir.
Kendisi de doktor olan Abe Kobo için, yıkık bir kişilik herhangi bir yolla yeniden şekillerndirebilir.
Kutu-adam da, sevdiği kadın sayesinde, kendi iradesiyle boynundaki zincirden kurtulacaktır.

Yoğun ve kuvveti bir dille yazılan roman, Japonya`da çok büyük bir başarı sağladı ve on beş kadar dile çevrildi.


.

Kutu Adam

...