Depresyonu Yenebilirsiniz

Depresyonu Yenebilirsiniz

Bu kitabın temel amacı, bilimsel olarak herkese depresyonu tanıtmak, depresyon hastalarının ve yakınlarının bunu nasıl yenebileceklerini göstermeye çalışmaktır.
Bu nedenle, kitabın kolay okunur olmasına, salt kuramsal ve teknik bilgilerin toplandığı bir kitap olmamasına çalışılmıştır.
Bir ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanının tedavisi ve önerileriyle birleştirince, yararlı bir kendine yardım kitabı olması amaçlanmıştır.
Türkiyede bu tür kendine yardım kitaplarının olmaması önemli bir eksikliktir.
Bu nedenle, bu kitabın depresyon hastaları, hasta yakınları, hekim, psikolog, tıp ve psikoloji öğrencileri için yararlı olacağına inanıyoruz.


.

Depresyonu Yenebilirsiniz

...